Gemeinschaft der Gemeinden Aachen-Mitte

Pfarrei Franziska von Aachen (mit den Gemeinden St. Foillan, Heilig Kreuz, St. Adalbert, St. Andreas, St. Marien, St. Paul, St. Peter)

Ursulinerstr. 1
52062 Aachen

Telefon: +49 241 4703270
Fax: +49 241 47032712
E-Mail: pfarrbuero@franziska-aachen.de

Homepage: www.franziska-aachen.de

 

Leiter der GdG: vacat

 

Zurück zu: